Vize a cíle Vize a cíle | BIONIK Stapro Group s.r.o. Vize a cíle – Bionik

Vize a cíle

Naší vizí je být firmou respektovanou a uznávanou.

Největším uspokojením je vracet lidem zdraví pomocí námi dodávaných přístrojů, nástrojů a implantátů v rukou těch nejlepších lékařů.

POMÁHÁME PROFESIONÁLŮM 

Zákazníci jsou středem naší pozornosti a budujeme s nimi trvalé vztahy založené na vzájemné důvěře. Soustavně usilujeme o to, aby námi poskytované služby předčily jejich očekávání.
Své poslání vidíme v přinášení stále nových technologií, v dodávkách vysoce kvalitních nástrojů a špičkových přístrojů a implantátů. Nejnovější poznatky vědy, techniky a klinické praxe uplatňujeme k našemu neustálému zlepšování nabídky pro naše zákazníky.

Vážíme si každého zákazníka a podporujeme jeho profesní rozvoj. Budujeme pozici prestižního dodavatele s dlouhodobou perspektivou pro všechny zákazníky.

Respektujeme zásady odpovědnosti především v oblasti životního prostředí a v pomoci potřebným a sociálně slabším.

POMÁHÁME LIDEM V NÁVRATU K BĚŽNÝM RADOSTEM ŽIVOTA.

 

V Pardubicích dne 1.5. 2022

PhDr. Petr Charvát
výkonný ředitel