O společnosti O společnosti | BIONIK Stapro Group s.r.o. O společnosti – Bionik

O společnosti

BIONIK má již více než dvacetiletou tradici.

BIONIK byl založen v roce 1990 jako divize společnosti STAPRO s.r.o. a rozšiřoval již nabízený software pro nemocnice a laboratoře o prodej a servis zdravotnické a laboratorní techniky.

Postupem času došlo k  rozšiřování portfolia a rozdělení na dvě oddělení zabývající se přístrojovou technikou a chirurgickými nástroji a implantáty.

Od 1. 9. 2013 byla vytvořena oddělením divize BIONIK od Stapra nová společnost BIONIK Stapro Group s.r.o.

Společnost BIONIK Stapro Group s.r.o. je s účinky od 1. 7. 2020 jako řízená osoba členem koncernu, kde řídící osobou je společnost FONS JK Group, a.s.

Cílem společnosti BIONIK Stapro Group s.r.o. je umožnit aktivní a přímé zaměření na specifické segmenty na trhu se zdravotnickými prostředky, který prochází v poslední době zásadními změnami.
Nová společnost BIONIK Stapro Group s.r.o. je tak lépe schopna reagovat na kontinuální změny a potřebný rozvoj produktového portfolia s efektivně zaměřeným servisem a podporou všem svým zákazníkům na celém trhu se zdravotnickou technikou v České Republice a na Slovensku.

Věříme, že zůstanete věrni našim výrobkům i pod novým obchodním názvem. 

PhDr. Petr Charvát
výkonný ředitel