Kontakty a fakturační údaje Kontakty a fakturační údaje | BIONIK Stapro Group s.r.o. Kontakty a fakturační údaje – Bionik

Kontakty a fakturační údaje

Kontaktní adresa

 BIONIK Stapro Group s.r.o.
17. listopadu 512
530 02 – Pardubice
 tel. +420 466 303 139
  fax +420 466 303 130

Sídlo společnosti

   BIONIK Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice – Staré Město
   IČ: 02040638
DIČ: CZ699004728

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, spisová značka C 32600

Společnost BIONIK Stapro Group s.r.o. je s účinky od 1. 7. 2020 jako řízená osoba členem koncernu, kde řídící osobou je společnost FONS JK Group, a.s.

Bankovní spojení

  ČSOB a.s., pobočka Pardubice
  číslo účtu: 261153304/0300

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí – EURO

 číslo účtu: 261163529/0300
 IBAN: CZ5603000000000261163529
 BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Adresa pro elektronickou fakturaci

Adresa pro elektronické objednávky

Datová schránka

ukbytyq