Pozvánka na seminář Pozvánka na seminář | BIONIK Stapro Group s.r.o. Pozvánka na seminář – Bionik

Pozvánka na seminář

Dr. Philippe Jeanty, MD,PHD
doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph.D.

Ultrazvuk a prenatální diagnostika
                                                            

Místo konání: Výstaviště BVV Brno, Kongresové centrum

Datum: 17. 6. 2016

Účastnický poplatek: 1.300,- Kč

Poplatek zahrnuje: účast na konferenci, technické zabezpečení, občerstvení, oběd

Jednací jazyk: čeština, angličtina – s překladem

Účast na semináři je ohodnocena 6 kredity ČLK.

Objednávky: bionik@bionik, 605 231 418

Úvodní slovo doc. Ishraq Dhaifalah

Vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na letošní seminář o využití ultrazvuku v prenatální diagnostice. Protože mnoho z vás již má hodně zkušeností v této oblasti, je naším cílem obohatit vás o další znalosti. Naším cílem je ale také poskytnout přehled základů dané problematiky, který nám všem pomůže lépe pochopit původ řešených problémů a následně využít nejnovější postupy k jejich řešení.
V letošním roce jsme se rozhodli postavit do centra našeho zájmu srdce plodu. Pokusíme se vám představit současné poznatky o tomto malém orgánu tělíčka nacházejícího se uvnitř těhotné ženy a které můžeme fascinovaně nazývat i zázrakem. Fetální echokardiografie se soustředí na využití ultrazvuku při detekci abnormalit srdce a pochopení některých jejich příčin. Přednášející vám v průběhu toho kurzu poskytnou informace a praktický nácvik potřebné k pochopení, rozpoznání a řešení nejčastějších kardiologických patologií. Kurz vás provede epidemiologií, genetickými riziky, anatomií a sledováním případů s výskytem vrozených vad srdce. Dále vám poradí, jak přistupovat k rodině a jak zvládat další sledování a řešení takovýchto nálezů.
Seminář je garantován doc. Ishraq Dhaifalah. Samotný seminář povede Philippe Jeanty a jednotlivých témat se zhostí zkušení odborníci jako Jiří Navrátil, Jan Pavlíček, Monika Kaldarárová, Hana Jičínská, Lubomír Dubrava a další.


7:00 – 8:00        Registrace
8:15 – 8:30        Přivítání a seznámení s programem a organizací semináře.
8:30 – 9:00        Epidemiologie vrozených srdečních chorob: rizikové faktory, genetika. Philippe Jeanty. Inner Vision Womens Ultrasound, USA
9:00 – 9:45        Jak správně vyhodnotit kardiovaskulární vývoj plodu a minimalizovat chyby (normální srdeční záznam) a jak na to?  Philippe Jeanty
9:45 – 10:30      Srdeční anomálie. Philippe Jeanty

10:30 – 10:45    Přestávka na kávu

10:45 – 11:30    Kardiovaskulární systém plodu s jinými patologiemi orgánů. Philippe Jeanty
11:30 – 12:00    Fetální srdeční Doppler a fetální srdeční selhání – společný jazyk porodníka a kardiologa. Philippe Jeanty
12:30 – 12:45    Výskyt vrozených srdečních vad a možnosti jejich prenatální detekce v České republice. Jan Pavlíček, Tomáš Gruszka,
                          Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
12:45 – 13:00    Výskyt vrozených srdečních vad a možnosti jejich prenatální detekce ve Slovenské republice.
                          Národný ústav srdcových a cievnych chorob, a.s. Detské kardiocentrum

13:00 – 14:00    Oběd

14:00 – 14:15    Arytmie o plodu- diagnóza a léčba. Hana Jičínská, Dětská kardiologie Brno
14:15 – 14:30    Fetální léčba pacientů s autoimunitními chorobami a anti-Ro/SSA protilátkami. Hana Jičínská, Dětská kardiologie Brno
15:00 – 15:30    Korelace FECHO a sekce.
15:30 – 16:00    Poradenství – nejdůležitější část prenatální kardiologie. Jiří Navrátil, Dětské kardiologické oddělení Pediatrické kliniky,
                         Fakultní nemocnice Brno

16:00 – 16:15    Přestávka na kávu

16:15 – 16: 30   Kvíz- Interaktivní kazuistika. Lubomír Dubrava, Dětská kardiologie Fakultní nemocnice Olomouc
16:30 – 17:30    Praktické dovednosti. Jiří Navrátil, Jan Pavlíček, Lubomír Dubrava
                          – jak provést screeningovou echokardiografii
                          – tipy a triky nových možností ultrazvukového přístroje